Basisschool

Aanmelden en inschrijven

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer u...

Lees verder

De missie en visie

De missie en visie

Missie en logoOns logo en onze missie geeft duidelijk weer waar CBS Elout van Soeterwoude voor staat. Onze missie 'Een veilige school voor unieke, zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers van nu en morgen' vindt u terug in ons logo. Een kind is med...

Lees verder

De identiteit

De identiteit

Wij onderwijzen vanuit de christelijke dialoogmet daarbij aangegeven wat dit betekent in een multiculturele samenleving. Wij gaan uit van wat ons verbindt. Kinderen met alle geloofsovertuigingen zijn welkom, waardoor de school een plaats is voor een ontmo...

Lees verder

De schooltijden, verlof en vakanties

De schooltijden, verlof en vakanties

De schooltijdenPeuteropvang De Kleine EloutGroep 0 - Nijntje Blauw:Maandag    08:30-14:30 uurDonderdag 08:30-14:30 uur Groep 0 - Nijntje Groen:Dinsdag    08:30-14:30 uurVrijdag     08:30-14:30 uur Een peuter gaat ...

Lees verder

De resultaten

De resultaten

Om te kunnen leren en ontwikkelen moet je je veilig voelen. Daarom kijken wij niet alleen naar toetsresultaten, maar naar alle resultaten. Wat vinden de leerlingen van              Elout         &nbs...

Lees verder

De (sociale) veiligheid

De (sociale) veiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde die geldt voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Met elkaar willen wij zorgen voor fysieke en sociale veiligheid.  Wij hanteren een veiligheidsplan die bijdraagt en zorgt dat wij deze veiligheid ...

Lees verder

Extra zorg voor onze leerlingen

Extra zorg voor onze leerlingen

Niet elke leerling ontwikkelt zich gelijk. Soms stagneert de ontwikkeling. Dit kan op het gebied zijn van leren, lichamelijke beweging of sociaal gebied, of vertoont een leerling gedragsproblemen op school. Het kan ook zijn dat een leerling juist iets moe...

Lees verder

Zwerfboekenstation

Zwerfboekenstation

Op de Elout lezen we graag en veel. Voor elke leeftijd is er een schoolbibliotheek waar je boeken mag lenen voor in de klas of thuis. Buiten hangt een zwerfboekenstation waar je ook altijd boeken kunt ruilen.  Een zwerfboekenstation betekent dat het...

Lees verder

De Engelse lessen

De Engelse lessen

Engels is een wereldtaal en niet meer weg te denken in ons leven. In het dagelijks leven komen wij al ontzettend veel Engels tegen, zoals in reclames, video’s, games, liedjes, maar ook op school en in het bedrijfsleven. Vooral in een multiculturele ...

Lees verder

De muzieklessen

De muzieklessen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen uiten. Dit kan middels taal, maar ook middels muziek. Daarom hebben onze leerlingen muzieklessen van vakleerkrachten van de SKVR.  Hier krijgen zij de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verd...

Lees verder

Lekker Fit

Lekker Fit

Om goed te kunnen ontwikkelen, moet je je fijn en fit voelen. Daarom hebben wij met elkaar afspraken gemaakt om ons Lekker Fit te voelen. Eten en drinkenOm 10:00 uur drinken wij water en eten wij fruit of groente.Om 12:00 uur drinken wij water, sap of me...

Lees verder

Ons bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van CBS Elout van Soeterwoude: de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) heet u van harte welkom.  CBS Elout van Soeterwoude maakt samen met 31 andere scholen deel uit van een...

Lees verder