Samen naar je doel

Welkom op de website van CBS Elout van Soeterwoude en peuteropvang De Kleine Elout. Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Maar welke peuteropvang of school is goed voor uw kind? Middels deze website willen wij u een indruk geven van ons onderwijs. 

Wij zijn een peuteropvang en basisschool in de Tarwewijk van Rotterdam-Zuid. Wij onderwijzen leerlingen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig, fit en betrokken voelen. Daarom gaat het bij ons niet alleen om kwalitatief goede lessen. Juist de veiligheid, persoonlijkheid en sfeer zorgen ervoor dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en ouders zich welkom voelen.  

Wilt u de sfeer komen proeven en ervaren?
U bent altijd van harte welkom voor een praatje en kijkje.

Tot ziens op de Elout.


Meer TAALonderwijs

Taal is volgens ons de sleutel om je doel te bereiken. Taal heb je nodig om je te uiten, te communiceren, samen te werken, voor jezelf op te komen en nog zoveel meer. Het gaat niet alleen om de Nederlandse taal, maar ook om de lichaamstaal (sport, dans, theater) en de wereldtaal (Engels en muziek).
Wij geven vorm aan Meer TAALonderwijs door:
- Begrijpend luisteren en lezen vanaf groep 0;
- Engelse les vanaf groep 1;
- Muziekles (met SKVR) vanaf groep 1;
- Bespelen van een eigen instrument vanaf groep 5;
- Bliksemstages bij de Centrale bibliotheek (lezen), Spido (Engelse taal) en Codarts (muziek en dans) in groep 7 en 8.

Verder bieden we:
- Dagelijks (voor)lezen, waarbij leesplezier centraal staat;
- Een eigen schoolbibliotheek voor in de klas en voor thuis;
- Deelname aan landelijke leesprojecten zoals de Kinderboekenweek, de Voorleesdagen en de Voorleeswedstrijd;
- Extra expertise met een Leeskliniek en logopedie in onze school.

Lees meer

Samen naar je doel

Niet alle kinderen starten op hetzelfde niveau of ontwikkelingen zich in
hetzelfde tempo. Wij volgen de ontwikkelen van uw kind en kijken of uw kind behoefte heeft aan extra kennis of extra uitleg.

Wij organiseren deze extra kennis of uitleg door:
- Leerlingen op hetzelfde niveau te laten samenwerken;
- Leerkrachten maximaal 3 niveaugroepen hebben in de klas;
- Leerlingen een vak in een ander leerjaar kunnen volgen;
- In combinatiegroepen een extra juf aanwezig is;
- Leerlingen die AVI-plus hebben behaald worden tutor;
- Er ondersteunende en uitdagende leermiddelen aanwezig zijn;
- Op de kernvakken aanvullend aanbod voor meer- en hoogbegaafden;
- Leerkrachten onderwijzen vanuit doelen;
- ICT-middelen in te zetten.

Leerdoelen op verschillende niveaus worden samen gekoppeld aan een thema, een (prenten)boek of overkoepelend doel. Zo werken we toch samen, maar aan je eigen doel.