Samen naar je doel

Welkom op de website van CBS Elout van Soeterwoude en peuteropvang De Kleine Elout. Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Maar welke peuteropvang of school is goed voor uw kind? Middels deze website willen wij u een indruk geven van ons onderwijs. 

Wij zijn een peuteropvang en basisschool in de Tarwewijk van Rotterdam-Zuid. Wij onderwijzen leerlingen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer zij zich veilig, fit en betrokken voelen. Daarom gaat het bij ons niet alleen om kwalitatief goede lessen. Juist de veiligheid, persoonlijkheid en sfeer zorgen ervoor dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en ouders zich welkom voelen.  

Wilt u de sfeer komen proeven en ervaren?
U bent altijd van harte welkom voor een praatje en kijkje.

Tot ziens op de Elout.


Meer TAALonderwijs

Taal is volgens ons de sleutel om je doel te bereiken. Taal heb je nodig om je te uiten, te communiceren, samen te werken, voor jezelf op te komen en nog zoveel meer.
Het gaat ons niet alleen om de Nederlandse taal. Wij staan ook voor lichaamstaal (sport, dans, theater), gevoelstaal (muziek) en Engels als wereldtaal.
Wij geven vorm aan Meer TAALonderwijs door:
- Begrijpend luisteren en lezen vanaf groep 0;
- Engelse les vanaf groep 1;
- Muziekles (met SKVR) vanaf groep 1;
- Bespelen van een eigen instrument vanaf groep 5;
- Bliksemstages bij de Centrale bibliotheek (lezen), Spido (Engelse taal) en Codarts (muziek en dans) in groep 7 en 8.

Verder bieden we:
- Dagelijks (voor)lezen, waarbij leesplezier centraal staat;
- Een eigen schoolbibliotheek voor in de klas en voor thuis;
- Deelname aan landelijke leesprojecten zoals de Kinderboekenweek, de Voorleesdagen en de Voorleeswedstrijd;
- Extra expertise met een Leeskliniek en logopedie in onze school.

Lees meer