Basisschool
Ons bestuur

Ons bestuur

Het bestuur van CBS Elout van Soeterwoude: de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) heet u van harte welkom. 

CBS Elout van Soeterwoude maakt samen met 31 andere scholen deel uit van een grotere organisatie. Als u met onze organisatie kennis wilt maken, kunt u onze website bezoeken: www.pcbo.nl. Via deze schoolgids willen wij u laten weten wat wij als bestuur belangrijk voor onze scholen vinden.

Alle scholen van PCBO werken op basis van christelijke waarden. We besteden aandacht aan het christelijk geloof, we vertellen de verhalen uit de Bijbel en we vieren samen christelijke feesten. We bejegenen u en uw kinderen respectvol en we gedragen ons gastvrij, zorgzaam en behulpzaam. Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor andere religies. Wij leven immers in de stad Rotterdam met vele religies en vele culturele achtergronden. In de klas wordt hierover gesproken. Wij vragen van alle betrokkenen op de scholen; medewerkers, kinderen en ouders, wederzijds begrip voor mensen met verschillende achtergronden, verschillende talen en verschillende geloven.

Alle scholen van PCBO stellen de kinderen centraal. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag willen leren, met zelfvertrouwen nieuwe leerstof tot zich nemen. Op de school willen wij dat alle kinderen goede resultaten halen en daardoor goede mogelijkheden krijgen in het voortgezet onderwijs.

Wanneer blijkt dat er over de ontwikkeling van kinderen zorgen zijn, zal de school met u in gesprek gaan en via de Rotterdamse Passend Onderwijs organisatie op deze school of op een gespecialiseerde school passend onderwijs aanbieden.

Naast aandacht voor taal en rekenen wordt er veel tijd en aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. De school werkt o.a. aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen van kinderen en stimuleert daarnaast de sportieve en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Alle scholen van PCBO vinden u als ouders belangrijk. U weet als geen ander hoe uw kind zich thuis voelt en gedraagt. Wij willen dus elk moment benutten om u als ouder te betrekken bij het onderwijs aan uw zoon of dochter. Wij noemen dat educatief partnerschap. Wij nodigen u niet vrijblijvend uit om uw betrokkenheid te tonen. Wij hebben de stellige overtuiging dat door de samenwerking tussen school en ouders de kwaliteit van het onderwijs aantoonbaar wordt verbeterd en u een tevreden ouder zult zijn.

Alle scholen van PCBO vinden de kwaliteit van de leerkrachten belangrijk. Wij willen dat alle leerkrachten van de school veel kennis en vaardigheden hebben om goed onderwijs te geven. Onze leerkrachten zijn trots op hun vak en zij weten dat hun vakmanschap veel bijdraagt aan de ontwikkeling van uw kind. Op alle PCBO-scholen wordt veel tijd en energie besteed aan de verbetering van de deskundigheid van alle medewerkers. De leerkrachten willen goed presteren en een voorbeeld zijn voor ouders en leerlingen.

Alle scholen van PCBO vinden de toekomst van uw kind in de stad Rotterdam belangrijk. Dat wil zeggen dat de PCBO scholen actief de Rotterdamse samenleving betrekken bij het onderwijs. Leerlingen zullen dit merken doordat er excursies zijn naar bijvoorbeeld de haven, er aandacht is voor techniek, ondernemerschap en er wordt meer tijd aan Engels besteed. Soms zal er met andere scholen worden samengewerkt. PCBO scholen zijn trots op wat zij bereiken en trots op de kwaliteit die wordt geleverd. Wij publiceren in de schoolgids en op de schoolwebsite de gegevens over de kwaliteit.

Wij, als College van Bestuur, hopen dat u en uw zoon of dochter zich thuis zal voelen op CBS Elout van Soeterwoude en u als ouder mee wilt denken en mee wilt doen om de goede verstandhouding tussen u en de school in stand te houden en daar waar nodig is, te bevorderen.

Met vriendelijke groet,
Het College van Bestuur PCBO

Diane Middelkoop
Piet Monster

Terug