Basisschool
De missie en visie

De missie en visie

Missie en logo
Ons logo en onze missie geeft duidelijk weer waar CBS Elout van Soeterwoude voor staat. Onze missie 'Een veilige school voor unieke, zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers van nu en morgen' vindt u terug in ons logo. Een kind is medeverantwoordelijk voor de zelfstandige verwerking. Voor de veilige sfeer zal de volwassene altijd achter het kind staan. De volwassene staat hierin symbool voor zowel de leerkracht als de ouder. Beiden heeft het kind nodig. In het logo heeft het kind geen gezicht, waarmee wordt aangegeven dat ieder kind uniek is. De peuteropvang staat onder het logo om aan te geven dat dit de basis is om door te stromen naar ons basisonderwijs.

Visie
Taal, rekenen en begrijpend lezen/luisteren krijgen in verhouding veel aandacht en zien wij als onze kernvakken. Ook is er aandacht voor de sociale emotionele-, creatieve- en maatschappelijke ontwikkeling. Om onze kinderen voor te bereiden als wereldburgers voor nu en morgen, wordt er in alle groepen wekelijks Engelse les aangeboden. Dit alles doen wij vanuit een veilige en uitdagende omgeving met als ambitie om uit te breiden naar een eigentijdse omgeving, waarin onze kinderen worden voorbereid op de toekomst van morgen.
Ouders zijn welkom in verschillende samenwerkingsvormen. Wij bieden ouders de gelegenheid om achter hun kind te staan, tijdens hun ontwikkeling. Daarbij houden wij er rekening mee dat ook elke ouder uniek is en de ouder daarbij zelf verantwoordelijk is om de vorm te kiezen die bij hem past.

Terug