Basisschool
De Engelse lessen

De Engelse lessen

Engels is een wereldtaal en niet meer weg te denken in ons leven. In het dagelijks leven komen wij al ontzettend veel Engels tegen, zoals in reclames, video’s, games, liedjes, maar ook op school en in het bedrijfsleven. Vooral in een multiculturele handelsstad als Rotterdam is de Engelse taal erg belangrijk en niet meer weg te denken. Daarom bereiden wij de leerlingen van de Elout zo goed mogelijk voor door de Engelse taal aan te bieden vanaf groep 0 t/m 8.

De Engelse taal wordt op een speelse manier aangeboden. Er wordt bijvoorbeeld: gezongen, spelletjes gespeeld, filmpjes bekeken en boekjes voorgelezen. In de bovenbouw leren de kinderen ook lezen, luisteren en later schrijven en lezen. Ook passen de kinderen de Engelse taal toe middels een project, zodat ze zelf de Engelse taal functioneel kunnen inzetten, net zoals ze later in het leven dat moeten kunnen.

De Engelse lessen worden op vaste momenten in de week gegeven. Dit is op maandag en wordt door de Engelse juf gegeven. Zij spreekt alleen Engels met de kinderen. Op die manier worden de kinderen ‘ondergedompeld’ in het Engels en nemen ze de taal sneller op door het aan een stuk door te horen.  

Terug