Basisschool
De resultaten

De resultaten

Om te kunnen leren en ontwikkelen moet je je veilig voelen.
Daarom kijken wij niet alleen naar toetsresultaten, maar naar alle resultaten.

Wat vinden de leerlingen van              Elout             Landelijk  
Wat je leert op deze school                   8,8                  8,6
Over de uitleg van de leerkracht            9,0                  8,7
Helpt de leerkracht je goed                    9,3                  8,8

Wat vinden de ouders van                  Elout  
Wat uw kind leert op deze school           7,9
Hoe veilig uw kind zich op school voelt   8,1
Gaat uw kind met plezier naar school     7,9

Wat vinden de medewerkers van       Elout                PCBO  
De onderlinge verhoudingen zijn goed   
8,2                  7,4
Pesten op de werkvloer komt niet voor  
9,4                  8,2
Ik voel me betrokken bij het werk           
9,2                  9,2

================================================================= 

De inspectie houdt zowel toezicht op onze peuteropvang als op onze school.
De GGD inspecteerde onze peuteropvang en omschreef de bevindingen op hoofdlijnen als:

Er heerst een open ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf.

Na een locatie-onderzoek van de toezichthouder ontvingen wij op verschillende onderdelen de volgende waardering:
Kan beter                                             0 x
Voldoende                                            4 x
Goed                                                    5 x

In 2018 heeft de inspectie een deelonderzoek uitgevoerd, omdat we eerder al een toekenning van het basisarrangement hadden ontvangen. Hier is specifiek gekeken naar de leerkrachtvaardigheden. Ook deze zijn als voldoende beoordeeld. 
Voor meer informatie over de inspectie, onze kwaliteit of om ons te vergelijken met andere scholen, verwijzen wij u graag door naar Scholen op de kaart

=================================================================   

Na 8 jaar onderwijs nemen wij de IEP Eindtoets af. De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden: taalverzorging, lezen en rekenen. Per vaardigheid wordt het referentieniveau in beeld gebracht: F-niveau of S-niveau.

- F-niveau is het fundamentele niveau dat aan het einde van de basisschool beheerst moet zijn.

- S-niveau is het streefniveau voor leerlingen die meer aankunnen. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben wij op de IEP Eindtoets een gemiddelde score van 77,8 behaald. Het landelijk gemiddelde lag op 80,0. Hieronder kunt u zien hoeveel procent van de leerlingen het F-niveau en S-niveau hebben behaald voor taalverzorging, lezen en rekenen. 

  2021-2022
taalverzorging lezen rekenen
1F 2F 1F 2F 1F 1S
Landelijk gemiddelde 95,6% 52,1% 96,8% 64,7% 89,7% 37,5%
Elout van Soeterwoude 100% 60% 100% 50% 90% 30%

 

Het uitstroomniveau van onze leerlingen, op basis van ons schooladvies, kunt u hieronder zien.

 Uitstroomniveau 2021-2022

VWO

 30%

HAVO

 10%

VMBO theoretisch

 30%

VMBO kader

 30%

VMBO basis / pro

 0%

================================================================= 

Bron: Leerlingtevredenheidspeiling 2019, Oudertevredenheidspeiling 2019, Medewerkerstevredenheidspeiling 2019 Inspectierapport 2018 en Inspectierapport PSZ 2019. 

Terug