Onze groepen

Kijk mee bij groep 7

Welkom in groep 7

 

Wanneer de leerlingen binnenkomen, hangen zij hun jas en tas aan de kapstok. In de ochtendpauze wordt er fruit of groente gegeten en water gedronken. Tijdens de lunch eten de kinderen brood en mogen ze limonade drinken.   

Als uw kind jarig is, mag hij/zij dit uiteraard vieren in de klas. Omdat wij een LekkerFit-school zijn, hebben we wel enkele richtlijnen over het trakteren. Denkt u aan: ‘één is genoeg, klein is oké’. Tips over wat uw kind kan trakteren, kunt u vooraf aan één van de leerkrachten vragen.

De ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van de observaties, evaluaties en toetsen. Dit wordt geregistreerd in een rapport. Dit rapport wordt drie keer per jaar met u gedeeld.  

Het lesaanbod

Op basis van de rapportages en observaties bepalen de leerkrachten het lesaanbod. Uw kind kan functioneren op een niveau dat past bij de leeftijd, maar kan ook daarboven of daaronder zitten. Ook kan het niveau per schoolvak verschillen. Leerlingen op hetzelfde niveau worden per vakgebied geclusterd. Zij werken samen aan doelen die passen bij hun ontwikkeling.

 
Alle doelen samen worden gekoppeld aan een thema of een overkoepelend doel. Zo werken we samen, maar aan een eigen doel.

Uniek aanbod

Er is veel aandacht voor buitensport. Wij leren de kinderen buiten bewegen, zodat zij dit ook zelf kunnen na schooltijd, in het weekend of in vakanties. In de tweede helft van het schooljaar krijgen de kinderen uit groep 6 op dinsdag zwemles. U krijgt daar te zijner tijd bericht over.  

 

Na schooltijd bieden we een aanvullend activiteitenprogramma aan. Uw kind neemt dan deel aan muziek, theater, digitale vaardigheden en techniek.

Nieuw dit jaar

De kinderen van groep 7 schrijven een werkstuk over een aardrijkskundig onderwerp. Ook houden zij voor het eerst een spreekbeurt. Vanaf groep 7 wordt expliciet ingezet op werkwoordspelling. 

Tips voor thuis

Na een blok van geschiedenis, aardrijkskunde, natuur of topografie krijgen de kinderen een leerblad mee. Een week later maken ze dan een toets. Wilt u uw kind ondersteunen in het plannen, maken en leren van het huiswerk?

 

Terug