Onze groepen

Kijk mee bij groep 4

Uniek aanbod

Uw kind start al in groep 1 met Engelse les. In groep 4 krijgt uw kind wekelijks 1 keer 30 minuten Engelse les van de eigen juf.

Dagelijks volgt uw kind bewegingsonderwijs. Hierbij is veel aandacht voor buitensport. Wij leren de kinderen buiten bewegen, zodat zij dit ook zelf kunnen na schooltijd, in het weekend of in vakanties.

Na schooltijd bieden we een aanvullend activiteitenprogramma aan hier neemt uw kind deel aan; theater / dans / yoga, techniek, zang en liedteksten schrijven.

De ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van de observaties, evaluaties en toetsen. Dit wordt geregistreerd in een rapport. Dit rapport wordt drie keer per jaar met u gedeeld.  

Het lesaanbod

Op basis van de rapportages bepaalt de leerkracht het lesaanbod. Uw kind kan functioneren op een niveau wat past bij de leeftijd. Maar dit kan ook daarboven of daaronder zitten. En het kan per schoolvak verschillen. Leerlingen op hetzelfde niveau, worden, per vakgebied, geclusterd. Zij werken samen aan doelen dat hen uitdaging biedt.
Alle doelen samen worden gekoppeld aan een thema of een overkoepelend doel. Zo werken we samen, maar aan een eigen doel.

Verjaardag

Wanneer uw kind jarig is, dan mag er op school getrakteerd worden om dit vieren. Als Lekker Fit School is ons motto voor het trakteren:  “Eén is genoeg en klein is oké”                 

Terug