Onze groepen

Kijk mee bij groep 3

Welkom in groep 3

Wanneer de leerlingen binnenkomen hangen zij hun jas en tas aan de kapstok bij hun eigen naam.  Zorgt u ervoor dat de tas van uw kind gevuld is met; gesneden fruit, een bidon met water en een broodtrommeltje met boterhammen erin?

Wanneer uw kind jarig is, dan willen wij dit in de klas vieren. Graag overlegt de juf met u over de datum en over de traktatie, zodat u niet onverwacht een traktatie mee terug hoeft te nemen. Denkt u bij het trakteren aan: “Eén is genoeg en klein is oké"?

De ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van de observaties, evaluaties en toetsen. Dit wordt geregistreerd in een rapport. Dit rapport wordt drie keer per jaar met u gedeeld.  

Het lesaanbod

Op basis van de rapportages bepaalt de leerkracht het lesaanbod. Uw kind kan functioneren op een niveau wat past bij de leeftijd. Maar dit kan ook daarboven of daaronder zitten. En het kan per schoolvak verschillen. Leerlingen op hetzelfde niveau, worden, per vakgebied, geclusterd. Zij werken samen aan doelen dat hen uitdaging biedt.
Alle doelen samen worden gekoppeld aan een thema of een overkoepelend doel. Zo werken we samen, maar aan een eigen doel.

 

Uniek aanbod

Uw kind start al in groep 1 met Engelse les. In groep 3 krijgt uw kind wekelijks 1 keer 30 minuten Engelse les van de eigen juf.

Dagelijks volgt uw kind bewegingsonderwijs. Hierbij is veel aandacht voor buitensport. Wij leren de kinderen buiten bewegen, zodat zij dit ook zelf kunnen na schooltijd, in het weekend of in vakanties.

Na schooltijd bieden we een aanvullend activiteitenprogramma aan hier neemt uw kind deel aan; theater, sport en creatief.

Nieuw dit jaar

Voor uw kind is het dit jaar nieuw om te leren lezen. Dit doen wij aan de hand van de methode Veilig Leren Lezen. Onder het kopje groep 3 op de schoolapp, zal u gedurende het schooljaar informatie vinden. In deze informatie kunt u lezen hoe u, uw kind kunt helpen bij het thuis oefenen met lezen.

Terug