Onze groepen

Kijk mee bij groep 1/2

Een dagje in groep 1/2

In de ochtend hebben de kinderen een fruitpauze. Omdat wij een Lekker Fit! school zijn verwachten we dat de kinderen een bidon/fles met water mee naar school krijgen en fruit. Tussen de middag is een pakje drinken en boterhammen toegestaan.

Wanneer uw kind jarig is, dan mag er uiteraard getrakteerd  worden! Ons motto is: Eén is genoeg en klein is oké’ .

De ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van de observatiemethode KIJK!. Observaties vinden plaats op alle  ontwikkelingsgebieden. Dit wordt geregistreerd in een rapport. Dit rapport wordt elk half jaar (in februari en juni/juli) met u besproken.

Het lesaanbod

Op basis van de observaties bepaalt de leerkracht het lesaanbod. Uw kind kan functioneren op een niveau wat past bij de leeftijd. Maar dit kan ook daarboven of daaronder zitten. Leerlingen op hetzelfde niveau worden geclusterd. Zij werken samen aan doelen die hen uitdaging bieden.
Alle doelen samen worden gekoppeld aan een thema en een prentenboek. Zo werken we samen, maar aan een eigen doel.

Uniek aanbod

Uw kind start al in groep 1 met Engelse les. De leerlingen van groep 1 krijgen één keer per week 30 minuten Engelse les. We leren de basiswoorden zoals de kleuren, de cijfers en eenvoudige zinnen.

Dagelijks volgt uw kind bewegingsonderwijs. Hierbij is veel aandacht voor buitensport. Wij leren de kinderen buiten bewegen, zodat zij dit ook zelf kunnen na schooltijd, in het weekend of in vakanties.

Nieuw dit jaar

Voor uw kind is het dit jaar nieuw om te leren luisteren naar verhalen (begrijpend luisteren), zelfstandig een taakje te gaan maken en Engelse lessen te volgen.

 

 

U kunt ook letterlijk een kijkje nemen in groep 1 en 2 door op deze link te drukken. 

Terug