Onze groepen

Kijk mee bij groep 0

Een dagje in groep 0

De schooldeur opent om 8.30 uur.
Op maandag- en dinsdagochtend is er een samenspelmoment voor de ouders van 8.30 uur tot 8.45 uur. Om 14:30 uur kunt u uw kind weer ophalen bij de voordeur.

Eten en drinken: de kinderen krijgen 's ochtends fruit en siroop van de juffen en ‘s middags een koekje en siroop. Brood en een pakje drinken voor de lunch wordt door de ouder zelf verzorgd.

Slapen: De kinderen die het nodig hebben mogen slapen op school. Dit is van 12.30 uur tot 13.30 uur. In overleg met ouders proberen wij rond 3 jaar de slaaptijd af te bouwen, zodat uw kind kan gaan wennen aan een langere dag i.v.m. de overgang naar groep 1.  

Meenemen: Het is fijn als alle kinderen een extra setje kleding in hun tas hebben. Kinderen die nog niet zindelijk zijn, nemen zelf luiers mee in hun tas.

Trakteren : De leerlingen mogen hun verjaardag in de klas vieren. Er mag één (gezonde) traktatie worden uitgedeeld aan medeleerlingen.

Nieuw dit jaar

Wij hebben dit jaar elke dinsdagochtend muziekles van juf Pamela.

Op donderdag- en vrijdagochtend hebben de peuters gymles van meester Wessel.

Dit jaar kunt u naast een boek, ook verschillende gezelschapspellen lenen.
U kunt dit aangeven bij juf Ümüs of de juffen.

De ontwikkeling

Wij volgen de ontwikkeling van uw kind met behulp van de observatiemethode KIJK!. Observaties vinden plaats op alle  ontwikkelingsgebieden. Dit wordt geregistreerd in een rapport. Dit rapport wordt elk half jaar met u besproken.

Het lesaanbod

Op basis van de observaties bepaalt de leerkracht het lesaanbod. Uw kind kan functioneren op een niveau wat past bij de leeftijd. Maar dit kan ook daarboven of daaronder zitten. Leerlingen op hetzelfde niveau worden geclusterd. Zij werken samen aan doelen die hen uitdaging bieden.  
Alle doelen samen worden gekoppeld aan een thema. Zo werken we samen, maar aan een eigen doel.  

 

U kunt ook letterlijk een kijkje in onze peutergroep kijken door op deze link te drukken.

Terug