Peuteropvang
Taal Centraal

Taal Centraal

Taal is volgens ons de sleutel om je doel te bereiken. Taal heb je nodig om je te uiten, te communiceren, samen te werken, voor jezelf op te komen en nog zoveel meer. Het gaat niet alleen om de Nederlandse taal, maar ook om de lichaamstaal (sport, dans, theater) en de wereldtaal (Engels en muziek).

Bij ons staat Taal Centraal door:
- Begrijpend luisteren vanaf groep 0;
- Voorbereidende activiteiten op de Engelse les vanaf groep 1;
- Een eigen schoolbibliotheek voor in de klas en voor thuis;
- Jaarlijks verschillende boekenfeesten. 

Terug