Peuteropvang
Identiteit

Identiteit

Wij onderwijzen vanuit de christelijke dialoog. Wij gaan uit van wat ons verbindt. Kinderen met alle geloofsovertuigingen zijn welkom, waardoor de school een plaats is voor een ontmoeting van verschillende geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Hier leren de kinderen wederzijds respect en begrip voor elkaars sociaal-culturele en/of religieuze achtergrond(en) te hebben. Wij onderwijzen vanuit de christelijke identiteit met daarbij aangegeven wat dit betekent in een multiculturele samenleving.

Op de peuteropvang worden de christelijke feesten Kerst en Pasen gevierd. Per jaar worden er 7 verhalen verteld. De verhalen die verteld worden zijn:
- Het verhaal van David & Goliath 
- Het verhaal van de Samartiaan 
- Het Kerstverhaal
- Het verhaal van het verloren schaap 
- Het Paasverhaal
- Het verhaal van Noach
- Het verhaal van Jona

Gezamenlijk openen wij elke dag met een (zingend) gebed. Ook wordt de dag afgesloten met een (zingend) gebed. 

Terug