Peuteropvang
Identiteit

Identiteit

Wij onderwijzen vanuit de christelijke dialoog. Wij gaan uit van wat ons verbindt. Kinderen met alle geloofsovertuigingen zijn welkom, waardoor de school een plaats is voor een ontmoeting van verschillende geloofsovertuigingen en culturele achtergronden. Hier leren de kinderen wederzijds respect en begrip voor elkaars sociaal-culturele en/of religieuze achtergrond(en) te hebben. Wij onderwijzen vanuit de christelijke identiteit met daarbij aangegeven wat dit betekent in een multiculturele samenleving.

Op de peuteropvang worden de christelijke feesten Kerst en Pasen gevierd. Per jaar worden er 7 verhalen verteld. De verhalen passen altijd bij het thema dat op dat moment aan de orde is in de klas.

De verhalen die verteld worden zijn:
- Het verhaal van David & Goliath (thema Allemaal mensen)
- Het verhaal van de Samartiaan (thema Ziek en gezond)
- Het Kerstverhaal (thema Kerst)
- Het verhaal van het verloren schaap (thema Lente)
- Het Paasverhaal (thema Pasen)
- Het verhaal van Noach (thema Verkeer)
- Het verhaal van Jona (thema Zomer)

Gezamenlijk openen wij elke dag met een (zingend) gebed. Ook wordt de dag afgesloten met een (zingend) gebed. 

Terug