Het aanvullend aanbod
In Balans oefentherapie

In Balans oefentherapie

Ieder kind beweegt veel en vaak. Het kan voorkomen dat niet alle bewegingen en motorische vaardigheden even makkelijk uitgevoerd kunnen worden. Dit kunnen vaardigheden zijn zoals: aankleden, veters strikken, leren fietsen, het evenwicht, leesbaar schrijven, een bal vangen en gooien, zwemmen en klimmen en klauteren.

Door goed te kunnen bewegen kan een kind gemakkelijker en beter leren schrijven, rekenen en lezen. Als school vinden wij de motoriek daarom ook heel belangrijk en hebben ervoor gekozen om met In Balans Oefentherapie samen te gaan werken. Voortaan geven wij oefentherapie op school! De therapie wordt gegeven met leuk speelmateriaal zoals ballen, hoepels en ander speelgoed, waardoor de kinderen gestimuleerd worden om spelenderwijs hun motoriek te oefenen.

De leerkracht kijkt ook naar de motoriek, het bewegen, van uw kind. Mocht de leerkracht een zorgvraag voor de motoriek hebben, dan bespreekt hij dit met u. Mocht u zelf denken dat uw kind bepaalde motorische vaardigheden niet beheerst dan kunt u dit natuurlijk ook met de leerkracht van uw kind bespreken.

Oefentherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Meer informatie over oefentherapie kunt u vinden op de website: www.inbalans-oefentherapie.nl

Terug