Groep 8
Maart/april 2023 - Dit leren wij

Maart/april 2023 - Dit leren wij

De komende tijd leert uw kind in groep 8:

 

Taal

- Samengestelde werkwoorden

- Wanneer gebruik je 'dan' en wanneer gebruik je 'als'?

- Bedrijvende en lijdende zinnen

- Persoonlijke voornaamwoorden

 

Spelling

- Woorden met ch en cht

- Woorden met ei en ij

- Woorden met au en ou

- Samengestelde werkwoorden

- Onregelmatige werkwoorden

 - Werkwoorden die op elkaar lijken, maar met een andere betekenis

 

Rekenen

- Cijferend vermenigvuldigen en delen 

- Berekeningen maken met breuken (+, -, x, :)

- Berekeningen maken met behulp van een rekenmachine

- Opgaven met procenten uitrekenen

 

Oefenwebsites (uw kind weet de inloggegevens)

Gynzykids

www.spellingoefenen.nl

www.taaloefenen.nl 

Terug