Groep 8
November/december 2021 - Dit leren wij

November/december 2021 - Dit leren wij

De komende periode leert groep 8:

Bij taal:

- Wat functiewoorden zijn

- Welke woordsoorten met een hoofdletter worden geschreven

- Uit welke deelzinnen een samengestelde zin bestaat

- Welke vaste voorzetsels bij werkwoorden horen

 

Bij spelling:

- Samengestelde woorden met een koppelteken (zee-egel, diploma-uitreiking)

- Woorden mete een trema (knieën, ruïne)

- Woorden met 's ('s morgens, piano's)

- Bijvoegelijk gebruikt voltooid deelwoord (het gefloten liedje)

 

Bij rekenen:

- Cijferend rekenen (onder elkaar) met keersommen en deelsommen

- Rekenen met inhoudsmaten en gewichtsmaten

- Schattend rekenen

 

 

Handige oefensites:

www.spellingoefenen.nl

www.junioreinstein.nl 

Terug