De ouderbetrokkenheid
Komt u meedenken over het schoolbeleid?

Komt u meedenken over het schoolbeleid?

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders, 3 leerkrachten en de directie. We proberen dat vanuit elke bouw (peuter, kleuter, midden en boven) een ouder een zitting neemt. En leerkrachten uit beide organisaties (peuteropvang en basisschool) zi...

Lees verder

Komt u meedenken over het peuterbeleid?

Komt u meedenken over het peuterbeleid?

Een oudercommissie is vergelijkbaar met de medezeggenschapsraad van de basisschool. Wij vragen ouders om met ons mee te denken, ons te adviseren en ons scherp te houden. Tot op heden hebben wij onvoldoende peuterouders om een oudercommissie te vormen...

Lees verder

Komt u helpen organiseren?

Komt u helpen organiseren?

In onze ouderraad zitten de ouders van verschillende groepen. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om mee te denken over het organiseren van de vele activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het Sinterklaasfeest, het Kerst...

Lees verder

Komt u kijken tijdens onze open lessen?

Komt u kijken tijdens onze open lessen?

Open lessen:In de week van 23 september: Begrijpend lezen/luisterenIn de week van 28 oktober: Engels In de week van 11 november: Gecijferdheid/rekenlesIn de week van 9 december: GymIn de week van 20 januari: Taal    In de week van 17 februa...

Lees verder

Komt u gezellig naar onze buitenkamer?

Vanwege corona is de ouderkamer, zoals hieronder beschreven, gesloten. Maar we hebben vanaf nu elke vrijdagochtend een Buitenkamer. Komt u ook? De ouderkamer is gevestigd op de zolder. Deze ouderkamer is elke dag open. Juf Umus, onze medewerker ouderbetr...

Lees verder

Neem gerust een folder mee.

Neem gerust een folder mee.

Heeft u ons folderrek al gezien bij de voordeur? Met dit folderrek willen wij u informeren over verschillende onderwerpen die u mogelijk aanspreken. Zo vindt u folders van onze samenwerkingspartners als PPO Rotterdam en het wijkteam. Wel eens van de Rott...

Lees verder