De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders, 4 leerkrachten en de directie. We proberen dat vanuit elke bouw (peuter, kleuter, midden en boven) een ouder en een leerkracht zitting neemt in de MR. Zo kunnen we inhoudelijk over het onderwijs en b...

Lees verder

De oudercommissie

De oudercommissie

Een oudercommissie is vergelijkbaar met de medezeggenschapsraad van de basisschool. Wij vragen ouders om met ons mee te denken, ons te adviseren en ons scherp te houden. Tot op heden hebben wij onvoldoende peuterouders om een oudercommissie te vormen...

Lees verder

De ouderraad

De ouderraad

In onze ouderraad zitten de ouders van verschillende groepen. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om mee te denken over het organiseren van de vele activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het Sinterklaasfeest, het Kerst...

Lees verder

De ouderkijkmiddag/ ouderactiviteiten

De ouderkijkmiddag/ ouderactiviteiten

We hebben in 2019-2020 de volgende kijkmomenten voor u gepland. U bent van harte welkom. Activiteitenprogramma: In de week van 23 september: Begrijpend lezen/luisteren In de week van 28 oktober: Engels In de week van 11 november: Gecijferdheid/rekenl...

Lees verder

De ouderkamer

De ouderkamer is gevestigd op de zolder. Deze ouderkamer is elke dag open. Juf Umus, onze medewerker ouderbetrokkenheid, is dagelijks aanwezig. Zij organiseert in de ouderkamer activiteiten en cursussen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om samen met...

Lees verder

Het folderrek

Het folderrek

Heeft u ons folderrek al gezien bij de voordeur? Met dit folderrek willen wij u informeren over verschillende onderwerpen die u mogelijk aanspreken. Zo vindt u folders van onze samenwerkingspartners als PPO Rotterdam en het wijkteam. Heeft uw kind moeite ...

Lees verder


Voetjesstraat 8

3081 HP Rotterdam

010-4853427

elout@nullsoeterwoude.nl