Team

Juf Hafieza

onderwijsassistent middenbouw


Juf Hafieza komt ons ndersteunen in de groepen 3 & 4. Zij werkt met kleine groepjes leerlingen aan taal, rekenen en lezen.

Terug