Team

Juf Hafieza

onderwijsassistent middenbouw


Juf Hafieza komt ons tijdelijk ondersteunen in de middenbouw. Zij werkt met kleine groepjes leerlingen aan taal, rekenen en lezen.

Terug