Team
Juf Annette

Juf Annette

Intern begeleider


Juf Annette is intern begeleider van groep 4 t/m 8. Juf Annette is verantwoordelijk voor de coordinatie en uitvoering van het zorgbeleid. Ze bekijkt en evalueert de resultaten. Ze denkt mee met de leerkrachten en ondersteunt ouders. Ze werkt samen met verschillende zorgpartners en intern begeleiders van andere scholen. 

Juf Annette is anti-pestcoordinator. Kinderen kunnen bij hun eigen juf terecht, maar ook altijd bij juf Annette. Juf Annette zorgt ervoor dat de juffen zich houden het aan het protocol en iedereen er scherp op blijft dat er op onze school niet gepest wordt. 

Ook is juf Annette staf-lid. Samen met juf Anne, juf Sacha en juf Michelle in den Bosch bepalen zij het beleid. Er worden keuzes gemaakt en de koers wordt voor ogen gehouden. 

Juf Annette neemt samen met juf Bor deel aan een PLG (professionele leergemeenschap) Meer- en Hoogbegaafden. Juf Annette verdiept zich erin hoe we kinderen die meer aan kunnen het juiste kunnen aanbieden. Die kinderen moeten namelijk niet meer maken en/of leren, maar anders. Daar verdiept zij zich samen met juf Bor in. 

Terug