Team
Juf Macy

Juf Macy

Groep 0


Juf Macy is een top peuterjuf. Zij vangt alle peuters met liefde op wanneer een peuter 2 jaar is. Peuters krijgen de ruimte om te wennen, te spelen en te ontdekken. De peuters ontwikkelen zich binnen een structuur en worden binnen twee jaar voorbereid op de basisschool. 

Juf Macy heeft haar EHBO-diploma. Zij zorgt ervoor dat zij de veiligheid, wat betreft grote, maar ook kleine risico's, goed in zicht heeft en weet hoe zij moet handelen wanneer dit nodig is. 

Terug