Algemene informatie
De resultaten

De resultaten

Om te kunnen leren en ontwikkelen moet je je veilig voelen.
Daarom kijken wij niet alleen naar toetsresultaten, maar naar alle resultaten.

Wat vinden de leerlingen van              Elout             Landelijk  
Wat je leert op deze school                   8,8                  8,6
Over de uitleg van de leerkracht            9,0                  8,7
Helpt de leerkracht je goed                    9,3                  8,8

Wat vinden de ouders van                  Elout  
Wat uw kind leert op deze school           7,9
Hoe veilig uw kind zich op school voelt   8,1
Gaat uw kind met plezier naar school     7,9

Wat vinden de medewerkers van       Elout                PCBO  
De onderlinge verhoudingen zijn goed   
8,2                  7,4
Pesten op de werkvloer komt niet voor  
9,4                  8,2
Ik voel me betrokken bij het werk           
9,2                  9,2

================================================================= 

De inspectie houdt zowel toezicht op onze peuteropvang als op onze school.
De GGD inspecteerde onze peuteropvang en omschreef de bevindingen op hoofdlijnen als:

Er heerst een open ontspannen sfeer in het kinderdagverblijf.

Na een locatie-onderzoek van de toezichthouder ontvingen wij op verschillende onderdelen de volgende waardering:
Kan beter                                             0 x
Voldoende                                            4 x
Goed                                                    5 x

In 2018 heeft de inspectie een deelonderzoek uitgevoerd, omdat we eerder al een toekenning van het basisarrangement hadden ontvangen. Hier is specifiek gekeken naar de leerkrachtvaardigheden. Ook deze zijn als voldoende beoordeeld. 
Voor meer informatie over de inspectie, onze kwaliteit of om ons te vergelijken met andere scholen, verwijzen wij u graag door naar Scholen op de kaart

=================================================================   

Na 8 jaar onderwijs nemen wij een eindtoets af. Dit geeft een waardering aan de kennis die de leerlingen op dat moment hebben. Er spelen verschillende leefomstandigheden bij onze leerlingen. Hierdoor heeft de inspectie voor ons een ondergrens van 76 vastgesteld. Met een eindscore van 76,6 in 2019 zijn wij trots op onze leerlingen en ons team. In het schooljaar 2019-2020 is de IEP Eindtoets niet afgenomen vanwege het Coronavirus. 

Uitstroomniveau – 2020

VWO

17%

HAVO

17%

VMBO theoretisch

33%

VMBO kader

20%

VMBO basis / pro

13%

================================================================= 

Geen IEP Eindtoets dit schooljaar in groep 8, maar wel de IEP Engels. Wij nemen de IEP Engels af om te zien hoe onze Engelse lessen hebben bijgedragen aan het Engelse niveau van onze leerlingen. Wij zijn enorm trots op het resultaat dat onze leerlingen en leerkrachten behaald hebben!

IEP Engels - 2020

B1

36%

A2

43%

A1

  7%

Op weg naar A1

14%

Wat hebben veel leerlingen het A2 / B1 niveau behaald!
Even ter illustratie: het B1 niveau is het streefniveau Engels als je eindexamen VMBO TL doet.

 

Bron: Leerlingtevredenheidspeiling 2019, Oudertevredenheidspeiling 2019, Medewerkerstevredenheidspeiling 2019 Inspectierapport 2018 en Inspectierapport PSZ 2019. 

Terug