Nieuws
Nieuwe rollen: zorgcoördinator en leercoördinator

Nieuwe rollen: zorgcoördinator en leercoördinator

Maandag 4 september 2023

Juf Anne - Zorgcoördinator: Samen met juf Annette was ik intern begeleider op de Elout van Soeterwoude & De Kleine Elout. Wij blijven allebei werken op de Elout, maar onze rollen gaan veranderen. Vanaf dit schooljaar ben ik de zorgcoördinator van de groepen 0 t/m 8. De leerkracht/pm-er bespreekt 3 keer per jaar de leerlingen uit de groep met mij, waarbij we kijken of er misschien extra zorg nodig is. U kunt dan denken aan opstarten logopedie, oefentherapie of betrokkenheid PPO/Wijkteam/CJG. De leerkracht/pm-er of ik gaan dan met u als ouders/verzorgers in gesprek om samen te kijken hoe we uw dochter/zoon verder kunnen helpen op school of thuis. Soms zal ik aansluiten bij oudergesprekken om in samenwerking met u de juiste begeleiding te geven. Natuurlijk kunt u mij ook bereiken als u zelf vragen heeft. Ik ben werkzaam op maandag t/m donderdag en bereikbaar per mail a.terdu@soeterwoude.nl of telefonisch 010-483427. Juf Annette - Leercoördinator: Vanaf dit schooljaar werk ik als leercoördinator op de Elout. Hiervoor heb ik ruim 7 jaar als intern begeleider gewerkt op de Elout. In mijn nieuwe rol als leercoördinator hou ik zicht op de leerontwikkeling van zowel de leerlingen als de leerkrachten/PM'ers. Met als doel de onderwijskwaliteit te behouden en te versterken. Ik ben veel in de groepen te vinden om te observeren en/of mee te helpen. Samen met de leerkrachten/PM'ers bekijk ik de (toets)resultaten/KIJK registraties op school- en groepsniveau. We stellen een verbeterplan op voor de groep, leerlingen of voor de leerkracht/PM'er. Ik ben betrokken bij de leerlingen die leren binnen de basisondersteuning. Hoe wij deze ondersteuning geven, staat beschreven in onderwijsplannen. Wanneer een kind meer nodig heeft om tot leren te komen, wordt de zorgcoördinator betrokken. Wilt u meer weten? Ik ga graag met u in gesprek. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. U kunt mij bellen op de schooltelefoon: 010-483427 of een mailtje sturen naar a.hooijmeijer@soeterwoude.nl.

Terug