Nieuws
Groep 3 - Week tegen pesten

Groep 3 - Week tegen pesten

Dinsdag 5 oktober 2021

Afgelopen week was het de 'Week tegen pesten'. In groep 3 hebben wij hier met elkaar over gesproken en gewerkt. We hebben met elkaar besproken wat het verschil is tussen plagen en pesten. De kinderen konden dit al erg goed uitleggen. Vervolgens hebben we naar een verhaal geluisterd van Max de hond en Minnie de kat. Minnie zei gemene dingen tegen Max, omdat Minnie hem anders vond. Max werd hierdoor erg verdrietig en voelde zich niet fijn en heel alleen.  We hebben met elkaar gepraat over welke gevoelens bij pesten horen en hoe je dit aan iemand an zien. De kinderen noemden de volgende dingen: Verdrietig kijken/zijn, stil, niet blij, alleen en buitengesloten. We zijn het met elkaar eens dat iedereen anders is en dat dat helemaal oké is. Je mag zijn wie je bent. Als iedereen hetzelfde was, is het ook maar saai. Iedereen hoort erbij. We hebben hier een mooie zin voor bedacht: Ik ben ik, jij bent jij en samen zijn wij 'WIJ'. We hebben de week afgesloten met het maken van een poster waarop deze zin staat en waarop de kinderen zichzelf hebben getekend. 

Terug