Nieuws
uitvraag schooltijden 2022-2023

uitvraag schooltijden 2022-2023

Donderdag 10 maart 2022

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),

De Medezeggenschapsraad (MR) vraagt uw hulp.

Wij vragen uw mening over het voorstel de schooltijden per schooljaar 2022-2023 aan te passen.


Wij hebben vanaf het begin van het schooljaar vacatures staan en merken dat wij deze niet vervuld krijgen. Dit ligt naast het lerarentekort ook aan de lestijden op de Elout. Leerkrachten op de Elout maken structureel meer lesuren dan op andere scholen in de wijk, waardoor het voor nieuwe collega's niet aantrekkelijk is bij ons te solliciteren.
Het gevolg is dat wij geen leerkrachten kunnen aantrekken en dat leerlingen bij het niet vinden van vervanging mogelijk gevraagd zal worden thuis te blijven.

Dit willen wij natuurlijk niet.

Wij zien dan ook een noodzaak de lestijden aan te passen. De MR heeft hier instemmingsrecht in en wordt geacht middels een ouderraadpleging (zie mail) te komen tot een besluit.


De MR vraag u dan ook in deze ouderpeiling uw mening te geven door te kiezen voor een van de twee gegeven opties. Het is belangrijk dat u uw mening geeft. Heeft u meerder kinderen dan krijgt u meerdere keren de mogelijkheid uw keuze aan te geven. De mail met de opties is per mail verstuurd naar 1 van de bekende e-mailadressen bij ons op school.


Heeft u vragen dan kunt u deze in de donderdagochtend 10-3 en vrijdagochtend 11-3 om 8:15 aan juf Ümüs of juf Michelle op het schoolplein stellen.
Maandag 14 maart zal de peiling worden gesloten.

Groet,
Michelle in den Bosch namens Medezeggenschapsraad


Terug