Nieuws

aanpassingen corona maatregelen

Woensdag 26 januari 2022

Beste ouders en/of verzorgers,

Vanochtend hebben we in het team de nieuwe regels besproken. Veel leerkrachten maken zich zorgen over deze nieuwe aanpassingen.

Volgens de richtlijnen mogen alle leerlingen die geen (milde) verkoudheidsklachten hebben naar school komen.

Wanneer er iemand binnen het gezin positief getest is, mag de leerling naar school komen mits hij/zij geen klachten heeft.  Wij vragen u dan wel uw kind dagelijks te testen met een zelftest. Zo zorgen wij dat ook de medeleerlingen veilig zijn en de leerkracht zonder zorgen les kan geven.

Leerlingen met (milde) verkoudheidsklachten blijven thuis of worden verzocht om zo snel mogelijk opgehaald te worden.

De zelftesten voor groep 6,7,8 worden wekelijks meegegeven door de leerkracht. Ook hier het verzoek 2x per week een zelftest te doen.

Tevens vragen wij om de leerlingen in groep 5 (naast de leerlingen van groep 6,7,8) ook een mondmasker mee te geven voor in de gangen, omdat wij zien dat in de combinatie 5/6 hier veel leerlingen door elkaar lopen en het niet te handhaven is. Ook ontstaan er vervelende situaties onderling. Wanneer de leerlingen in de groep zijn hoeven zij hun mondkapje niet op.

 

Michelle in den Bosch


Terug