Nieuws
Ouderkamer - Prentenboeken in alle talen

Ouderkamer - Prentenboeken in alle talen

Woensdag 1 december 2021

'Prentenboeken in alle talen’ is een initiatief van Stichting VoorleesExpress. De Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek krijgen in het gezin.

U kunt onderaan de link openen en prentenboeken in alle talen beluisteren.

https://prentenboekeninalletalen.nl/ 


Terug