Nieuws
Studiedagen

Studiedagen

Woensdag 28 oktober 2020

Na de herfstvakantie konden wij onze nieuwe energie direct inzetten voor de studiedagen.

Op maandagochtend hebben de juffen van de onderbouwgroepen 0 t/m 3 een leerzame studieochtend gehad over ons rekenonderwijs. We zijn er achter gekomen dat we al veel dingen goed doen en dat wat we doen ook goed theoretisch is onderbouwd. Jonge kinderen leren vooral door te spelen, dus gaan we door met onze koers waarbij we onze rekendoelen in onze hoeken verwerken. Ook weten we nu dat het echt belangrijk is om veel met echte materialen aan de slag te gaan. Veel dingen zijn op papier vaak nog te abstract voor onze peuters en kleuters. We hebben veel naslagwerk meegekregen waarmee we aan de slag gaan, bijvoorbeeld de kunst van het vragenstellen. Hoe stel je je vraag zo dat het kind wordt uitgedaagd om echt na te denken en we zoveel mogelijk uit een antwoord kunnen halen? In de middag hebben we onze observaties ingevoerd in het leerlingvolgsysteem Kijk!

Ook dinsdagochtend was een nuttige ochtend voor de onderbouwjuffen. We hebben met elkaar een Kijk!lijn onderzocht, doelen weggeschreven in onze jaarplanning en de kleuterjuffen hebben allerlei activiteiten bedacht die bij de poppen horen van de Letterflat. Zo bieden wij onze kleuters veel gevarieerde activiteiten en opdrachten aan op letter-en klankgebied.

In de middag hebben we met elkaar helder gekregen waar onze focus op zal liggen de komende tijd. We hebben besloten om het rekenonderwijs nog verder uit te diepen en hebben onszelf weer een doel gesteld waar we de komende periode mee aan de slag gaan.

-----------------------------------------------

Op maandagochtend hebben wij in de midden-/bovenbouw met elkaar afspraken gemaakt over welke leerling op welk niveau de begrijpend leeslessen volgt. Verder hebben wij ons verdiept in hoe wij woorden kunnen selecteren voor onze taalspellen. Wij hebben nu een proeflicentie van de DigiWak om te kijken of dit een bruikbaar hulpmiddel is. In de middag hebben wij de rapporten geschreven voor de leerlingen. 

Dinsdagochtend hebben wij een vervolg gehad op onze nascholing van rekenen. Wij gaan ons de komende tijd richten op het stellen van rijke rekenvragen in de rekenles. In de middag hebben wij gekeken naar de resultaten van de CITO toetsen in een schoolbespreking. Wij hebben afspraken gemaakt over hoe wij de resultaten van spelling omhoog kunnen krijgen. Verder zijn er praktische zaken geregeld als de invulling van de dubbele dosis lessen en het samenstellen van tutor leesgroepjes.

 


Terug