Nieuws
Studiedagen

Studiedagen

Vrijdag 18 september 2020

De leerkrachten van de onderbouw zijn de afgelopen dagen bezig geweest met denken en doen. 

Zo is er/  zijn er: 

  • beslissingen genomen en plannen gemaakt betreft de schoolbibliotheek (houd de app goed in de gaten, u zult hier binnenkort meer over lezen) 
  • rekenspellen geselecteerd per peuter- of kleutergroep en aangepast op niveau 
  • rekendoelen gekoppeld aan rekenactiviteiten per thema 
  • kritisch gekeken naar de hoeken in de klas en het aanbod voor de kinderen in de hoeken 
  • nieuwe doelen opgesteld voor de komende weken waar wij gezamenlijk aan werken 

De leerkrachten van de midden/bovenbouw zijn bezig geweest met het doelgericht lesgeven.

Tijdens de studiedagen hebben zij de volgende dingen geleerd/gedaan.

  • We hebben geleerd hoe een goede spelling instructie eruit ziet.
  • We hebben ideëen gekregen hoe we de sterke kinderen uitdaging kunnen bieden en met elkaar afspraken gemaakt wat we gaan inzetten. 
  • Met elkaar hebben we spelideëen voor het vak taal uitgewisseld. 
  • Samen hebben we planningen gemaakt om doelgericht te gaan werken bij de vakken taal en spelling.

Conclusie: 

Het waren twee leerzame studiedagen voor ons team! 


Terug