Nieuws
Groep 3 - Springt en hupt  tot 100

Groep 3 - Springt en hupt tot 100

Maandag 15 juni 2020

Groep 3 heeft vandaag bij rekenen gewerkt over en met de getallelijn.

De kinderen hebben eerst de getallen van de getallenlijn opgezegd van 0 tot 120. Daarna hebben zij 'Tikkie jij bent hem' gedaan. Al tellend, stapje voor stapje, getal voor getal, door de klas. 1,2,3 .....120

Maar ze hebben geleerd: dat als je naar een getal loopt dit ook sneller kan, dan stapje voor stapje. Namelijk met sprongen van 10 en huppen van 1.

Na geoefend te hebben met sprongen van 10, door te springen naar een 10-tal.    bijv.  80, 50, 60

Hebben ze het spel: 'Raad mijn getal' gedaan. Eén leerling kreeg een kaartje met daarop een getal. En moest hier naartoe springen, met sprongen van 10 en huppen van 1. De andere kinderen moesten raden naar welk getal er gesprongen werd.

Dit rekenspel viel erg in de smaak. 'Juf, als we tijd over hebben... Gaan we dan weer springen?'

's Middags werd er  buiten op  het schoolplein druk op los gesprongen, tijdens een korte rekenles.

 Oefent u thuis ook met 'Raad mijn getal' en het opzeggen van de getallenrij tot 120: heen   1,2,3 .... en terug  100, 99, 98 ..... samen met uw kind. Zo wordt uw kind ook een handige rekenaar op de getallenlijn.


Terug