Aanvullende informatie
Extra zorg voor onze leerlingen

Extra zorg voor onze leerlingen

Niet elke leerling ontwikkelt gelijk. Dit kan op het gebied van leren, lichamelijke beweging of sociaal gebied. Soms stagneert de ontwikkeling. Vertoont een leerling gedragsproblemen op school. Het kan ook zijn dat een leerling juist iets moeilijkere lesstof aan kan. 

Wij hebben verschillende experts in de school die ons ondersteunen in het opstellen van het juiste onderwijs. Plannen worden altijd opgesteld en geëvalueerd met de ouders, de leerkracht en eventueel de expert. 

- Bij ons zijn twee intern begeleiders werkzaam. In de onderbouw (groep 0 t/m 3) juf Anne en bovenbouw (groep 4 t/m 8) juf Annette. De intern begeleiders coördineren de zorg voor de leerlingen. 

- Juf Liesbeth is 1 dag per week bij ons op school werkzaam als logopediste. Zij is werkzaam bij logopedie praktijk Charlois. 

- Juf Joke is 3 dagdelen per week bij ons op school werkzaam als leesbegeleider. Zij is werkzaam bij PPO Rotterdam. 

- Juf Maaike is 1 dag per week bij ons op school werkzaam als oefentherapeut. Zij is werkzaam bij In Balans Oefentherapie. 

- Juf van de Ruit is leescoördinator, naast haar lesgevende taken.

- Juf Annette en juf Bor zijn coördinator meer- en hoogbegaafden. 

Terug