Het aanvullend aanbod
Het activiteitenprogramma

Het activiteitenprogramma

Hieronder vindt u het overzicht van de activiteiten die aangeboden worden tussen 15:30 uur en 17:00 uur.  Omdat wij een Lekker Fit school zijn, is de sportles verplicht. Verder moeten de kinderen in groep 3 t/m 8 10 uur extra naar school van de gemeente, dus kiest groep 3 t/m 8 nog minimaal 1 andere activiteiten. Wil je meer kiezen, en er is plek in die les, ben je uiteraard ook bij meerdere activiteiten welkom. 

Groep 3
Maandag: Theater van juf Erica
Dinsdag: Techniek van juf Lynette
Donderdag: Sport van meester Devin
Vrijdag: Zang + liedteksten schrijven van juf Lynette

Groep 4
Maandag: Theater van juf Erica
Dinsdag: Techniek van juf Lynette
Donderdag: Sport van meester Devin
Vrijdag: Zang + liedteksten schrijven van juf Lynette

Groep 5
Maandag: Theater van juf Erica
Dinsdag: Techniek van juf Lynette
Donderdag: Instrumentles van meester Jason of juf Nancy
Vrijdag: Sport van meester Devin

Groep 6
Maandag: Techniek van juf Lynette
Donderdag: Zwemles met juf Maartje & Instrumentles van meester Jason of juf Nancy
Vrijdag: Theater van juf Erica

Groep 7
Maandag: Techniek van juf Lynette
Dinsdag: Sport van meester Devin
Donderdag: Zang + liedteksten schrijven van juf Lynette
Vrijdag: Theater van juf Erica

Groep 8
Maandag: Techniek van juf Lynette
Dinsdag: Sport van meester Devin
Donderdag: Zang + liedteksten schrijven van juf Lynette
Vrijdag: Theater van juf Erica

De keuze die je maakt is voor een half jaar. Voor de voorjaarsvakantie mag je opnieuw kiezen. Dan zal het rooster van groep 5 en 6 ook wisselen, zodat groep 5 ook zwemles heeft.
Alle activiteiten duren van 15:30 tot 17:00 uur. Alleen de instrumentlessen op donderdag van groep 5 duren tot 16:15 uur. Op de dagen dat je deelneemt aan de activiteiten neem je ook je waterfles en fruit/groente mee voor een middagpauze. 

______________________________________________________

 

Nieuws vanuit de gemeente

Om kinderen meer kansen en een brede ontwikkeling te geven, gebeurt er vanaf september 2019 iets speciaals in de wijken Feijenoord, Hillesluis, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois. Dit is het werkgebied van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Op de basisscholen in deze wijken krijgen de kinderen per week tien uur extra activiteiten. Dat noemen we Dagprogrammering. De activiteiten zijn op school.  

Met deze extra uren willen we zorgen voor (nog) betere resultaten op school. En we willen de kinderen van alles leren voor een mooie toekomst.

Onze school gebruikt de extra uren om meer te doen aan taal, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling, maar ook voor:

  • sport;
  • muziek;
  • theater;
  • dans;;
  • techniek;
  • ICT;

Iedere school mag zelf de inhoud bepalen voor alle groepen. De invulling is dus per school verschillend.

De Dagprogrammering is verplicht. De kinderen moeten meedoen, maar niet allemaal aan dezelfde activiteiten. Het programma is voor een deel voor alle kinderen hetzelfde en voor een ander deel kunnen de kinderen (en hun ouders) zelf uit verschillende activiteiten kiezen. Misschien wil het ene kind graag meedoen aan techniek en het andere kind aan muziek.

Als ouders echt niet willen dat hun kind aan bepaalde activiteiten van de Dagprogrammering meedoet, dan kunnen zij dat bespreken met de directeur van de school. De directeur kan vrijstelling verlenen. 
Het rooster wordt op korte termijn via de app beschikbaar, zodat u daarna via de mail of een brief, kan aangeven van welk aanbod u geen gebruik wilt maken.

Diverse ouders zitten namens alle ouders van de school in de Medezeggenschapsraad (MR). De directeur van de school bespreekt de plannen voor de Dagprogrammering met de Medezeggenschapsraad. Als de directeur de schooltijden wil wijzigen, dan moet de Medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaan. Op onze school is er vanuit de MR een akkoord gegeven op de plannen.  

De school organiseert de Dagprogrammering, maar voert niet alle activiteiten zelf uit. De school zal andere partijen inschakelen. Daarvoor sluit de school dan een contract af, waar onder andere in staat dat die partij verantwoordelijk is voor de kinderen tijdens de activiteit.

Voor u als ouder blijft de school het eerste aanspreekpunt en zullen zij u doorverwijzen naar de juiste persoon wanneer dit nodig is.  

Ouders hoeven niets te betalen voor de activiteiten van de Dagprogrammering. De gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid betalen alle kosten.

Terug