Groep 6
Dit leren wij - 29 november

Dit leren wij - 29 november

De kinderen in groep 6 werken in de klas hard aan nieuwe doelen. Wilt u thuis ook eens extra oefenen met uw kind? Hier vindt u de doelen waar we nu en de komende tijd in de klas mee bezig zijn met eventueel een paar oefensites.

Rekenen.

Dit leren wij:

- Deel- en keersommen uitrekenen in een verhaaltje

- Minsommen onder elkaar.

- Vermenigvuldigen met de verdeel regel met een getal boven de 100. 

- Afronden op tien- of honderdtal en daarmee verder rekenen. 

Spelling.

Dit leren wij:

- Woorden met de jager en bakker regel.

- Woorden met c die klinkt als s.

- Woorden met c die klinkt als k.

- Woorden die eindigen op -ig of -lijk

- Verkleinwoorden

Taal.

Dit leren wij: 

- samenstellingen herkennen en maken.

- Werkwoorden schrijven in de verleden tijd, waarbij de klank verandert. 

- De persoonsvorm vinden met de tijdproef.

- Letterlijke en figuurlijke betekenis.

 

Wilt u thuis deze doelen extra oefenen? Dan vindt u hieronder een aantal oefensites.

Woordenschat.

Iedere week leren de kinderen 12 nieuwe woorden. Hieronder vindt u een overzicht van de woorden van aankomend thema:

https://rosabasisschool-live-629f46c4055b4ac2a-1977c65.aldryn-media.com/filer_public/d5/c2/d5c23356-193a-496b-8c9d-39d625a322de/groep_6_thema_3.pdf 

Rekenen.

https://www.rekenen.nl/groep-6/minsommen/ 

https://www.tafelsoefenen.nl 

https://www.rekentoppers.nl/deeltafels.html 

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/getallen/afronden 

https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6/vermenigvuldigen 

Spelling.

https://www.spellingoefenen.nl

https://www.spelling.bloon-methode.nl/R2login-leerling-ui.php 

Taal.

https://www.jufmelis.nl/spelling/samenstellingen-beginner/samenstellingen-1

https://oefenplein.nl/bo/taal/219-samenstellingen

https://www.meesterklaas.nl/uitleg/onregelmatige-werkwoorden

https://www.spellingoefenen.nl/werkwoorden-oefenen.html 

https://www.jufmelis.nl/zinsontleding/persoonsvorm/persoonsvorm-1 

 

 

Terug