De ouderbetrokkenheid
Komt u gezellig naar onze ouderkamer?

Komt u gezellig naar onze ouderkamer?

De ouderkamer is gevestigd op de zolder. Deze ouderkamer is elke dag open. Juf Umus, onze medewerker ouderbetrokkenheid, is dagelijks aanwezig. Zij organiseert in de ouderkamer activiteiten en cursussen. Al onze activiteiten zijn erop gericht om samen met ouders de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. De activiteiten en cursussen worden in overleg met de ouders en de leerkrachten gekozen. Heeft u aan bepaalde onderwerpen behoefte, laat het ons weten! U kunt de activiteiten van de ouderkamer terugvinden op de schoolapp.

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de ouderkamer, spreken wij hier alleen Nederlands. 

Themabijeenkomsten:
Mediawijs: 23 september (Wijkteam)
Taal: 7 oktober (Logopedie)  
Pesten: 15 oktober (Wijkteam)  
Inloop: 25 november (SMW)              
Gezond trakteren: 16 december (Diëtiste)                              
Taalontwikkeling: 28 januari (Wijkteam)
Grenzen stellen: 3 februari (SMW)

Juf Lilian Pol is elk eerste vrijdag van de maand in de ouderkamer aanwezig. 

Terug