De ouderbetrokkenheid
Komt u kijken tijdens onze open lessen?

Komt u kijken tijdens onze open lessen?

Open lessen:
In de week van 23 september: Begrijpend lezen/luisteren
In de week van 28 oktober: Engels
In de week van 11 november: Gecijferdheid/rekenles
In de week van 9 december: Gym
In de week van 20 januari: Taal    
In de week van 17 februari: Rekencircuit/Julie Menne
In de week van 23 maart: Buitenspelen  
In de week van 25 mei: Spraak-taal/SP
In de week van 15 juni: Bij een les tussen van 14.30-16.30 uur.

 

Terug