De ouderbetrokkenheid
Komt u helpen organiseren?

Komt u helpen organiseren?

In onze ouderraad zitten de ouders van verschillende groepen. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om mee te denken over het organiseren van de vele activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, het Zomerfeest, de Kinderboekenweek, de Voorleesdagen etc. De ouderraad is ook actief bij de uitvoering en het regelen van al deze taken.

Zonder de actieve inbreng van de ouders van de ouderraad kunnen vele activiteiten op school niet plaatsvinden. Extra hulp en ideeen zijn altijd welkom. Wanneer u aan wilt sluiten bij de ouderraad, kunt u dit doorgeven aan juf Umus of een lid van de ouderraad.

De ouderraad komt in 2020-2021 op de volgende datum's bij elkaar.

- 3 september

- 1 oktober

- 5 november

- 3 december

- 7 januari

- 4 februari

- 4 maart

- 8 april

- 20 mei

- 3 juni

- 1 juli

Terug