Contactgegevens en ziekmelden

Contactgegevens en ziekmelden

CBS Elout van SoeterwoudeVoetjesstraat 83081HP Rotterdam010-4853427elout@soeterwoude.nl Ziekmelden kan telefonisch tot 08.20 uur of mailen voor 08.00 uur naar: ziekmelding@soeterwoude.nl...

Lees verder

De missie, visie en logo

De missie, visie en logo

Logo/missieOns logo en onze missie geeft duidelijk weer waar CBS Elout van Soeterwoude voor staat. Onze missie 'Een veilige school voor unieke, zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers van nu en morgen' vindt u terug in ons logo. Een kind is medeve...

Lees verder

De identiteit

De identiteit

CBS Elout van Soeterwoude is een christelijke dialoog school. Wij gaan uit van wat ons verbindt. Kinderen met alle geloofsovertuigingen zijn welkom, waardoor de school een plaats is voor een ontmoeting van verschillende geloofsovertuigingen en culturele a...

Lees verder

De ontwikkeling

De ontwikkeling

VisieJaarlijks worden er verschillende studiedagen georganiseerd. Wij zorgen ervoor dat leerkrachten hierdoor altijd les kunnen geven, volgens de laatste theorie, passend bij wat de leerlingen in de toekomst nodig hebben. Groep 0 t/m 2: WoordenschatDe le...

Lees verder

Zorgleerlingen

Zorgleerlingen

Lees verder

(Sociale) veiligheid

(Sociale) veiligheid

Wij zijn een veilige school voor unieke, zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers van nu en morgen. De veiligheid is een basisvoorwaarde die geldt voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Met elkaar willen wij zorgen voor fysieke en sociale...

Lees verder

De resultaten

De resultaten

Op verschillende wijzes wordt de ontwikkeling van elke leerling gevolgd. Bijvoorbeeld observaties en toetsen. Deze resultaten worden met u en uw kind, besproken tijdens ingeplande rapportgesprekken. Maar dit kan ook zijn tijdens tussentijdse voortgangsges...

Lees verder

Bestuur PCBO

Bestuur PCBO

Het bestuur van CBS Elout van Soeterwoude: de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs te Rotterdam-Zuid (PCBO) heet u van harte welkom.  CBS Elout van Soeterwoude maakt samen met 31 andere scholen deel uit van een...

Lees verder

Inspectie

Inspectie

Ook onze school wordt in de gaten gehouden door de inspectie. Wij scoorden elk onderzoek voldoende. Voor meer informatie over de inspectie, onze kwaliteit of om ons te vergelijken met andere scholen, verwijzen wij u graag door naar Scholen op de kaart....

Lees verder

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage

VrijwilligDe ouderbijdrage is per schooljaar, per kind, 50 euro. De bijdrage is vrijwillig. Dit heeft de wet zo vastgesteld. Logisch eigenlijk, want de feesten die wij er van organiseren zijn ook vrijwillig. U hoeft dit geld niet te betalen om uw kind naa...

Lees verder


Voetjesstraat 8

3081 HP Rotterdam

010-4853427

elout@nullsoeterwoude.nl