Nieuws
Ouderkamer- Schoolmaatschappelijk werker

Ouderkamer- Schoolmaatschappelijk werker

Maandag 16 mei 2022

Beste ouders, 

Graag maak ik donderdagochtend 19 mei om 08:30 uur in de Ouderkamer kennis met u. Laten we in gesprek gaan over wat u als ouder belangrijk vindt voor de ontwikkeling van uw kind en met elkaar kijken of er specifieke onderwerpen zijn waarover u verder zou willen praten. Op deze manier kunnen we elkaar vaker treffen in de Ouderkamer. 

Uiteraard is ook juf Ümüş Uğurlu aanwezig bij deze bijeenkomst als medewerker ouderbetrokkenheid. 

Gwendolyn Schotanus

Schoolmaatschappelijk werker


Terug