Nieuws
Groep 7 en 8 - Starten samen!

Groep 7 en 8 - Starten samen!

Dinsdag 31 augustus 2021

Gisteren zijn groep 7 en 8 samen in één klas gestart. Dit is alleen op maandag en dinsdag zo. We hebben eerst met elkaar gepraat door middel van vragenkaartjes en dilemmakaartjes. Daarna hebben we bij rekenen, taal en spelling onze kennis van vorig jaar weer opgehaald. 

De nieuwe methode voor begrijpend lezen, Atlantis, is goed bekeken en bij geschiedenis werken we aan het thema 'jagers en boeren'.

Er was natuurlijk ook tijd voor gezelligheid, we hebben spelletjes gespeeld en geknutseld!


Terug