Nieuws
Groep 2- En de grote rekendag!

Groep 2- En de grote rekendag!

Woensdag 24 maart 2021

Toen ik de kinderen gisteren vertelde over de grote rekendag reageerde zij met: "bleeeh!" en "Boeee!" en "Saai!" Dat moest toch anders. Toen moest ik vandaag natuurlijk bewijzen dat rekenen ook leuk kan zijn! Of dat gelukt is?? Vraag het uw kind maar....

Toen de kinderen binnenkwamen stonden de rekenspelletjes voor de inloop klaar. Na de inloop merkte zij al snel dat de klas vol hing met getallen. Maar waarom?? Dat snapte niemand? Toen Aylin doorhad dat er een 18 in de kring lag omdat er 18 kinderen waren en David zag dat het stoplicht een 3 had omdat het 3 lichten heeft ging het snel. Maar dat konden zij zelf ook wel. In 2-tallen mochten zij de school door om alles te voorzien van post-its met getallen. De deuren, de ramen, de stoelen, de tekening, de dagritme kaarten, de tasssen en de jassen en de juffen foto's alles kreeg een cijfer. Tasnim en Ömer bedachten dat ze zelf ook wel wat cijfers konden gebruiken. Ze hadden 1 hoofd, 10 vingers en wel 24 tanden! 

Ook speelde we een rekencircuit met 4 spelletjes.

Hoger en lager: dit speel je met een set speelkaarten. De leerlingen trekken steeds een kaart en voorspellen of deze kaart hoger of lager zal zijn dan hun vorige kaart. Daar leren zij van dat als je bijvoorbeeld een 8 hebt de kast groter is dat je volgende getal lager is. Omdat de 8 een hoog getal is in de rij tot 10.

Welk getal is weg? De kinderen kregen een stapel stroken met de getallen van 1 t/m 12. Steeds was de vraag. Welk getal is er nu weg? Wie vind dat het snelste? De kinderen leren hier van de getalsymbolen tot 12 te automatiseren.

Nabouwen en spiegelen van de getallen tot 10. Hier leren zij de vormen van de getallen van. 

En ook een soort  mens-erger-je-niet. De kinderen oefenen hiermee het juiste aantal stappen te zetten aan de hand van een dobbelsteen. Het is vaak nog erg lastig voor de kinderen waar zij moeten beginnen met tellen. Dit is dus zeker leuk om thuis te oefenen. Op school hebben wij deze spellen ook te leen in de rekenbibliotheek.

Ook buiten werd de grote rekendag voortgezet. Wij speelde een cijfer estafette. De leerlingen kregen de opdracht om de cijfers 4 t/m 15 in de juiste volgorde te leggen aan de overkant van het plein.

Ik zeg op naar een volgende rekendag! Hopelijk denkt groep 2 daar nu ook zo over!


Terug