Nieuws
Groep 4/5 - weer op school

Groep 4/5 - weer op school

Woensdag 10 februari 2021

Groep 5 is gisteren naar school geweest en groep 4 vandaag.

Wat waren de kinderen weer blij dat ze naar school mochten komen.

Het  zien van klasgenootjes, die je een lange tijd niet had gezien. Les krijgen van de juf in de klas. Werken in schriften en vanuit de (werk)boeken in plaats van  op een computer of Ipad.

Wat hebben we dat gemist!!!

De klas  ziet er op het moment anders uit, dan dat de kinderen gewend waren. In de klas staan nu groepjes met tafeltjes in plaats van rijtjes.  De  eerste reactie van de kinderen was: We zitten in groepjes.! Juf, hetlijkt  wel of dat  we meer ruimte hebben, dan dat we in rijtjes zitten!

Iedereen ging op zoek naar zijn nieuwe plekje.

Met elkaar hebben we gesproken over het thuiswerken van de afgelopen periode en hoe de kinderen dit ervaren hebben. Tijdens dit gesprek hebben we onder andere gebruik gemaakt van vragenkaartje.

Eén van de vragen was: Wat zou je op dit moment willen weten? Eén van de kinderen stak haar vinger op. Juf, ik zou graag willen weten wanneer de corona voorbij is? Zodat we iedereen weer mogen zien, samen mogen zijn met wie we willen en  elkaar weer een knuffel  mogen geven.

 Op deze eerste schooldag, van de heropening van de school, hebben de kinderen ook hard gewerkt. We hebben gewerkt aan doelen die ook tijdens het thuiswerken aanbod zijn gekomen. Na uitleg gingen ze gelijk aan het slag en hebben laten zien wat zij konden. Dit hebben zij supergoed gedaan!

En de pret tijdens de kleine pauze kon niet op. Wat hebben we genoten van de sneeuw die buiten ligt. We  hebben heerlijk met de sneeuw gespeeld en sneeuwballen naar elkaar gegooid.

Het was een leuke, fijne en gezellige dag met elkaar.

 

 

 

 


Terug