Nieuws
Een studiedag; wat doen ze daar dan?

Een studiedag; wat doen ze daar dan?

Maandag 1 februari 2021

Afgelopen donderdag en vrijdag hadden wij studiedagen. Wij snappen dat ouders zich soms afvragen wat wij in die dagen doen. Daarom hier een overzicht op welke gebieden wij het onderwijs van uw kinderen de komende tijd zullen verbeteren.

 

Donderochtend

Groep 0 t/m 2:
In de ochtend hebben de peuters en kleuters samen gekeken naar de observatielijn ‘omgaan met zichzelf’ en hebben ervaringen gedeeld bij deze KIJK-lijn.  Ook hebben we geëvalueerd hoe wij het doelgericht werken met een jaarplan vinden.

Daarna zijn de peuterjuffen aan de slag gegaan met de motorische ontwikkeling van de peuters. We hebben samen alle motorische doelen bekeken van onze observatiemethode KIJK! en een begin gemaakt aan het jaarplan van motoriek. Zo kunnen we de peuters nog een beter aanbod bieden in hun motorische ontwikkeling. 

Groep 3 t/m 8:
In de ochtend hebben de juffen van de middenbovenbouw zich gefocust op het vak Begrijpend Lezen. Er is iemand uitgenodigd die hier veel kennis van heeft en ons veel dingen heeft geleerd. We hebben het over de volgende zaken gehad:

 • Wat de voorwaarden zijn om goed te kunnen begrijpend lezen.
 • We hebben gekeken naar de verschillende niveaus van begrijpend lezen.

We hebben tips en handvatten gekregen om op zoek te gaan naar een passende methode voor begrijpend lezen op de Elout. 

 

Donderdagmiddag
Groep 0:
In de middag hebben de peuterjuffen het met elkaar gehad over de onderwerpen; buiten spelen, begrijpend luisteren, woordenschat en de hoeken in de klas. We hebben het een aantal studiedagen geleden hier over gehad, en hebben vandaag met elkaar de kennis die we toen hebben verkregen opgefrist en weer nieuwe afspraken gemaakt.  Het was een productieve dag voor de peuterjuffen! 

Groep 1 en 2:
E
en aantal kleuters lieten dit jaar  zien dat zij al kunnen lezen en graag werken met letters. Natuurlijk wilde de juffen hier direct mee aan de slag. Maar wat is de beste manier?

 • Er werd veel geoefend met technisch lezen. Het verklanken van de letters en woorden die er staan. Het is beter om de leerlingen te laten zien hoe leuk het is om te lezen. Door opdrachten te bedenken die hen aanzetten tot lezen of schrijven. Zodat ze deze voorsprong die ze nu hebben blijven gebruiken, inzetten en ontwikkelen.
 • De leerlingen opdrachten aanbieden die een beroep doen op de executieve functies. Deze functies sturen je gedrag, gedachten en emoties. Hiermee verbreden we hun ontwikkeling.
 • Als we deze leerlingen klaar willen maken om in groep 3 verder te gaan als ZON-leerling is het van belang dat ze (bijna) alle letters en klanken kennen maar ook een goede taakwerkhouding hebben.
 • Het gebruiken van de taxonomie van Bloom voor het stellen van lastigere vragen of geven van opdrachten op een uitdagend niveau.

De komende weken gaan we hard aan de slag om zowel de juffen als de kinderen vaardig te maken in deze manier van werken.

Groep 3 t/m 8:
In de middag hebben de juffen digitaal samengezeten om verschillende punten te bespreken. De volgende zaken hebben wij toen gedaan:

 • Een start gemaakt met een plan om allemaal op dezelfde wijze de taallessen te geven.
 • Evalueren van de lessen die wij geven tussen half 3 en half 4.
 • Bespreken van het groepsdoorbroken werken, wanneer leerlingen een groep hoger of lager werken.

 

Vrijdagochtend
Het hele team:
In de ochtend hebben we ons gefocust op de sociale veiligheid. En met name op de volgende punten: 

 • Het pestprotocol
 • Het verschil tussen pesten en plagen
 • Wat doen we preventief tegen pesten
 • Hoe loopt Taakspel nu
 • De methode Kwink
 • Groepsvorming

 

Vrijdagmiddag
Het hele team:
In de middag hebben we het gehad over het geven van feedback en het stellen van krachtige vragen tijdens vergaderingen, feedback gesprekken etc. aan elkaar.


Terug