Nieuws
We blijven leren (op afstand)

We blijven leren (op afstand)

Donderdag 14 januari 2021

Afgelopen dinsdag werd tijdens de persconferentie duidelijk dat er nog veel onduidelijk is. Er wordt nog veel onderzocht. Daarom hebben wij besloten om ook onze werkwijze voorlopig nog hetzelfde te houden. Wij wachten tot de resultaten van alle onderzoeken bekend zijn.

De noodopvang en opvang voor kwetsbare leerlingen blijft zoals hij nu is. Ook het thuisonderwijs blijft dagelijks onder het groepsnummer op de website en schoolapp verschijnen. Ouders geven aan dat zij bang zijn dat hun kind achterloopt met leren. Wij begrijpen dit. Het is voor uw kind goed, zeker als thuis geen Nederlands gesproken wordt, om elke dag een boek te lezen en naar Nederlandse televisie te kijken. Daarnaast sommen wij hieronder voor u op wat de belangrijkste momenten voor uw kind zijn. Het juiste tijdstip van zoom vindt u in de dagplanning.

Groep 0 - Woensdag op zoom boekje lezen
Groep 1 - Maandag en dinsdag op zoom vanaf 9 uur
Groep 2 - Maandag en woensdag op zoom vanaf 9 uur. Donderdag op zoom om 10.00 uur boekje lezen.
Groep 3 - Maandag rekenen en woensdag spelling op zoom
Groep 4 - Dinsdag rekenen en vrijdag spelling op zoom
Groep 5 - Dinsdag rekenen en vrijdag spelling op zoom
Groep 6 - Maandag rekenen en donderdag spelling op zoom vanaf 10 uur
Groep 7 - Dinsdag rekenen en vrijdag spelling op zoom
Groep 8 - Maandag en donderdag rekenen, spelling, taal en begrijpen lezen.

Het belangrijkste wat uw kind moet weten als zij weer naar school gaan, staat hieronder in het overzicht. Hoe zij dit leren vindt u in de dagelijkse lesoverzichten.

0

Nederlands praten, lezen, zingen en tv kijken

1

Lettergrepen
(bal-pen)

1

De letter r

1

De rekenbegrippen lang en kort

1

tellen tot 10 en cijfers tot 5

2

Rangtelwoorden tot en met 12
(eerste, tweede, derde, … twaalfde)

2

Hakken en plakken woorden met 3 letters
(m-aa-n)

3

De letters eu, ie, l, ou, uu, g, au, ui, f, ei

3

Erbij en eraf sommen tot en met 20

4

Erbij en eraf sommen tot en met 100

5

Erbij en eraf sommen tot en met 1000

5

Tafelsommen van 1 tot en met 10

5

Open en gesloten lettergrepen

6

Dagelijks lezen en jeugdjournaal kijken

7

Woorden met ‘ei’ en ‘ij’

7

Woorden met ‘-heid’ of ‘-teit’

7

Optellen en aftrekken met kommagetallen

7

Omzetten van digitale tijd in analoge tijd en andersom

8

Woorden met –iaal, -ueel, of –eaal

8

Woorden waarin de /s/ geschreven wordt als c

8

Woorden waarin de /k/ geschreven wordt als c

8

Oefenen met het berekenen van een oppervlakte
(lengte x breedte)

8

Oefenen met het berekenen van inhoud
(lengte x breedte x hoogte)

 

Hoe en waar kunt u vragenstellen of gewoon even kletsen met de juf?

Groep 0 - Maandag en donderdag 9.00-12.00 uur telefonisch 010-4841417. Op vrijdag belt de juf u. 
Groep 1 - Woensdag 9.00-9.30 uur via zoom. Op vrijdag belt de juf u.
Groep 2 - Op donderdag belt de juf u
Groep 3 - Dinsdag en vrijdag 9.00-10.30 uur via zoom
Groep 4 - Dinsdag en vrijdag 14.00-15.00 uur via zoom
Groep 5 - Dinsdag en vrijdag 14.00-15.00 uur via zoom
Groep 6 - Maandag 14.00-15.00 uur via zoom. Woensdag 10.00-11.00 uur via zoom
Groep 7 - Maandag en donderdag 14.00-15.00 uur via zoom
Groep 8 - Dinsdag en vrijdag 14.00-15.00 uur via zoom

We houden het nieuws in de gaten. En wachten in spanning af of we 25 januari weer open mogen. Wanneer dit het geval is, informeren wij u via de schoolapp. Op donderdag 28 januari en vrijdag 29 januari staan er bij ons studiedagen gepland. Deze zullen gewoon doorgaan. Vorig jaar hebben wij onze studiedagen geannuleerd. Dit jaar hebben wij gekozen om door te laten gaan. Ook wij willen blijven ontwikkelen om zo goed mogelijk les te kunnen geven aan uw kind. Mocht de school nog in lockdown zijn, is er deze dag geen noodopvang. Alle kinderen zijn, zoals altijd met een studiedag, deze 2 dagen vrij.

Uw kind zit veel achter de computer en telefoon. Zeker in de hogere groepen wordt er door leerlingen veel gechat met elkaar. Dit is niet altijd even aardig. Kijk af en toe met uw kind mee. Ouders van kinderen waarvan we weten dat er ongezellig gechat wordt zijn geïnformeerd.


Terug