Nieuws
Groep 3 - Rekent door te meten

Groep 3 - Rekent door te meten

Donderdag 26 november 2020

Vandaag zijn de leerlingen bij rekenen aan de slag gegaan met meten. De leerlingen hebben in de vorige meetles geleerd dat je kunt meten met een meetlint, een liniaal en een rolmaat.

Heel vroeger hadden de mensen nog geen meetlinten en linialen. Hoe meet je dan iets op?

Deze les hebben de leerlingen geleerd dat je ook kunt meten door gebruik te maken van lichaamsdelen.

We begonnen de les met het meten van het klaslokaal. We kwamen erachter dat het lokaal 5 meter lang is. De juf stelde de vraag hoeveel voetstappen dat waren? Één leerling begon met de stapjes en de rest van de klas telde mee. De klas telde in totaal 28 voetstappen. Vervolgens ging nog een leerling het aantal voetstappen tellen. Dit waren 26 stappen. Tenslotte ging de juf de voetstappen zetten. De klas telde 18 stappen. De klas zei gelijk: ‘Dat is gek, zoveel verschillende aantallen.’

De juf vroeg hoe het nu kan dat de een meer/minder stappen heeft gezet dan de ander.

Vraag maar eens aan uw kind hoe dit zit, want de leerlingen kunnen dit nu heel goed uitleggen.

Toen gingen de leerlingen in tweetallen aan de slag in hun werkboek. De leerlingen moesten de hoogte van hun tafel en de lengte van hun rekenboek opmeten. Dit deden zij met hun voeten, handen, vingers en armen. Ook gingen de leerlingen nog met de meetlinten en linialen aan de slag.

Al met al een leerzame rekenles, waarin de leerlingen actief bezig zijn geweest met de lesstof.


Terug