Nieuws
Groep 3 - praat over veiligheid

Groep 3 - praat over veiligheid

Woensdag 18 november 2020

Deze week is het de week van de veiligheid.
In groep 3 hebben wij er met elkaar over gepraat.

Volgens de kinderen is het veilig op school als;
- je welkom bent;
- iedereen aardig is voor elkaar;
- wij ons aan de regels houden;
- wij elkaar niet schoppen of slaan;
- je mag zijn wie je bent; 
- wij lachen met elkaar en grapjes maken;
- wij samen werken;
- wij zorgen voor elkaar.

Zoals u leest, hebben de kinderen er goed over nagedacht. Er kwamen na dit gesprek nog veel meer dingen naar boven, die zorgen voor een veilig gevoel in de klas. 

Wij hebben ook gepraat over wat je doet als iemand iets doet wat je niet leuk vindt.
STOP: ik zeg stop hou op tegen mijn klasgenoot.
LOOP: ik loop weg en ga ergens anders spelen.
PRAAT: ik vraag hulp bij de juf om er over te praten.

Wij hebben dus geleerd dat wij dingen oplossen met onze mond en niet met onze handen en voeten. Schoppen en slaan zorgen voor een onveilige sfeer in de klas en op school.

Als uw kind schopt of slaat staat er in ons gedragsprotocol, dat u gebeld wordt om uw kind op te halen. Voor deze dag is uw kind niet meer in de klas. De juf kan dan na schooltijd met u bellen over wat er is gebeurd. De volgende dag zien wij uw kind weer in de klas. Iedere dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen!

Wilt u het gedragsprocotol inzien? Dan kunt u een afspraak maken met juf Annette. 


Terug