Nieuws
Groep 6 - krijgt veel uitdaging

Groep 6 - krijgt veel uitdaging

Donderdag 5 november 2020

Tijdens de studiedagen hebben de juffen van de bovenbouw zich gefocust op het aanbod voor het verdiepende arrangement. In groep 6 zijn we daar deze week flink mee aan de slag gegaan. 

Op dinsdag krijgen de kinderen, die dat nodig hebben, extra uitdaging op het gebied van spelling. Deze kinderen hebben eerst samen gekeken naar een fragment uit het boek de griezelbus. Ze hebben ontdekt hoe een tekst spannend geschreven kan worden, vervolgens zijn zij zelf aan de slag gegaan met een griezelverhaal. Waarbij gelet wordt op zinsbouw, woordkeuze en uiteraard op het toepassen van de spellingsregels. De verhalen worden super spannend!

Op donderdag krijgen de kinderen extra uitdaging op het gebied van rekenen en taal. 

Tijdens de rekenles zijn een aantal kinderen aan de slag gegaan met technisch lego. Zij bouwen momenteel aan een auto op waterkracht en aan een windmolen. Goed samenwerken, goed lezen en ruimtelijk inzicht is hierbij erg belangrijk. Wanneer de bouwsels af zijn, gaan zij hier proefjes meedoen. Waarbij ook andere rekendoelen op de proef worden gesteld.

De kinderen die niet in het plusaanbod zitten, hebben een pluspunter werkboek gekregen. Wanneer zij klaar zijn met hun werk, gaan zij hier in aan de slag. In dit werkboek staan verschillende rekenraadsels. Wat kunnen de kinderen dit goed!

Tijdens de taal les zijn een aantal kinderen bezig geweest met het plusboek van taal. Vandaag hebben zij extra woordenschat woorden geleerd, zoals: jargon en smashen. Daarna zijn zij aan de slag gegaan met het bedenken en uitwerken van een nieuwe sport. Bij het bedenken van een nieuwe sport horen attributen, spelregels en een speluitleg. Dus wie weet kunnen we volgende keer tijdens de buitensport wel super coole nieuwe spellen spelen!

 


Terug