Nieuws
Groep 6 - doet een lopend dictee

Groep 6 - doet een lopend dictee

Dinsdag 29 september 2020

De kinderen uit groep 6 hebben het dictee op een wel heel bijzondere manier gedaan.   De kinderen mochten lopen tijdens het dictee! Door de klas lagen 20 groene briefjes verspreid met een nummer en een dicteewoord. Bijvoorbeeld 1. minuten. Op hun tafel lag een invulblad met daarop de nummers 1 tot en met 20. De kinderen moesten de woorden bij het juiste nummer opschrijven. Ze lazen het woord op het briefje, vervolgens moesten ze dat onthouden en daarna nog opschrijven op het invulblad. Wanneer zij alle woorden hadden opgeschreven moesten zij deze controleren en de spellingregels kleuren. 
De kinderen hebben het onwijs goed gedaan. 

De regels die de kinderen hebben geoefend tijdens deze les zijn: ei/ij, ng/nk, ch en jager/bakker. 


Terug