Nieuws
VoorleesExpress

VoorleesExpress

Dinsdag 22 september 2020

Heeft jouw zoon of dochter een taalachterstand? Vind je het zelf moeilijk om je kind te helpen met taal? Dan kan een vrijwilliger van de VoorleesExpress misschien helpen. Samen gaan jullie thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half jaar lang. Iedere week. Hoe meer taal een kind hoort, hoe sneller het leert. Er is wel een plek voor het aanmelden. Als u bij de Voorleesexpres wilt aanmelden, neem contact op met juf Ümüş. 


Terug