Nieuws
Activiteitenprogramma - gedragsprotocol

Activiteitenprogramma - gedragsprotocol

Vrijdag 18 september 2020

Helaas, merken wij dat sommige leerlingen zich minder goed gedragen bij het activiteitenprogramma (15.30-17.00 uur). Dit is jammer, want de leerkrachten kunnen op die manier niet optimaal lesgeven. Dat is niet leuk voor de klas en niet voor de leerkracht.

Daarom hebben wij ons gedragsprotocol aangevuld met een stappenplan voor het activiteitenprogramma. In het kort ziet het gedragsprotocol er als volgt uit:

Fiche 1: Bij het vertonen van ongewenst gedrag krijgt de leerling een fiche wat dient als een waarschuwing.

Fiche 2De leerling blijft ongewenste gedrag vertonen. De leerling krijgt een time-out van 5 min. in de groep.

Fiche 3: De leerling blijft ongewenste gedrag vertonen. Directie meldt dit telefonisch bij de ouders en verzoekt hen de leerling op te halen. 

Wanneer een leerling binnen 3 maanden een 3e time-out thuis heeft, is de leerling geschorst tot het volgende keuzemoment.

Wilt u meer informatie over het gedragsprotocol bij het activiteitenprogramma? Wilt u het volledige gedragsprotocol inzien? Dan kunt u contact opnemen met juf Annette (Coordinator Sociale Veiligheid).


Terug