Nieuws
Ouders en leerkrachten werken samen

Ouders en leerkrachten werken samen

Dinsdag 25 augustus 2020

Ook in dit nieuwe schooljaar hebben we nog te maken met maatregelen, om Corona buiten onze schooldeuren te houden. Gelukkig zijn de maatregelen voor de kinderen allemaal afgezwakt. Maar tussen volwassenen blijven die maatregelen bestaan. Kinderen hebben zowel hun ouders als de school nodig. Samenwerken is voor de kinderen van belang. Daarom hebben wij voor de komende periode een aantal tussenvormen bedacht, zodat wij toch met elkaar kunnen blijven samenwerken.

De ouderkamer wordt buitenkamer
Elke eerste vrijdag van de maand start de schooldag met een buitenkamer voor ouders van de basisschool én peuteropvang. Er staan, bij droog weer, schoolbanken op het schoolplein. Achterin bij het voetbalpleintje. Hier kunt u met elkaar, juf Umus en juf Lilian Pol bijkletsen over alles wat u bezig houdt. Aanmelden hoeft niet. Wij vragen u wel om een vragenlijst in te vullen.

Het startgesprek wordt oudervertelgesprek
Graag maken wij kennis met de ouders van groep 1 t/m 8, zodat we de verwachtingen van dit nieuwe schooljaar naar elkaar kunnen uitspreken. Rond de 3e week van het schooljaar nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. Kent u de leerkracht al? Dan vindt het gesprek telefonisch plaats. Kent u de leerkracht nog niet, dan vindt het gesprek op school plaats. De werkwijze hiervan delen we later in een los bericht op de schoolapp.
Voor de peuteropvang plannen wij gesprekken met u op basis van de leeftijd van uw kind. De leerkracht van uw peuter zal u hierover informeren.

Samenspel en openlessen worden kijk-momenten
Graag laten wij u zien waar en hoe uw kind les heeft. Tijdens het oudervertelgesprek zal de leerkracht u uitnodigen om een keer in de klas te komen kijken. Dit is altijd op afspraak, met 1 volwassene tegelijk. U zal gevraagd worden om vooraf de vragenlijst in te vullen.

De afzetzone blijft
Wanneer de school om 08.15 uur begint gaat uw kind in de rij staan. De leerkracht komt de rij halen. Houdt u voldoende afstand vanaf het hek en de voordeur, zodat de leerkracht u met 1,5 meter kan passeren?
De peuteropvang start om 08.30 uur. De leerkracht staat op het plein om uw peuter te ontvangen.
De leerkracht aanspreken op dat moment kan niet. Daarom spreekt de leerkracht, tijdens het oudervertrekgesprek, af hoe u elkaar wel kunt spreken en informeren.  Mailen met de leerkracht heeft onze voorkeur niet. Wij denken aan telefonisch contact, na schooltijd op het plein met afstand, etc. Mocht het gesprek, op school, langer zijn dan 5 minuten, dan vragen wij u een afspraak te maken en de vragenlijst in te vullen. Is het alleen een korte mededeling, is dit niet nodig.

Tijdens de eerste schooldag gaan de kinderen om 08.15 uur zelfstandig naar binnen. Daarna spreekt de leerkracht met uw kind af waar vanaf dinsdag de rij staat. We gebruiken maandag de volgende ingangen:
Groep 1 en 2 via het hek door de zij-ingang.
Groep 4/5 en 6 via het zijhek door de zij-ingang.
Groep 3 en 7/8 via de hoofdingang.

De MR en ouderraad gaan nog niet van start
Juf Umus (voorzitter van de ouderraad) en juf van de Ruit (voorzitter MR) nemen contact met u op, wanneer dit weer wordt opgestart.

Uw privacy blijft gewaarborgd
Zoals u hierboven kunt lezen zijn er gelukkig weer een aantal mogelijkheden om samen de veiligheid en de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Het aantal gesprekken moeten wij wel nog steeds, zoals de richtlijnen ons voorschrijft, beperken tot noodzakelijke gesprekken. Dit is altijd op afspraak en wij moeten u  vragen een vragenlijst in te vullen. Dit zijn wij verplicht. Mocht er toch Corona bij iemand op school vastgesteld worden, dan weten wij wie er de afgelopen 14 dagen bij ons in het gebouw zijn geweest. Uw vragenlijst wordt 14 dagen bewaard.

Wij hebben weer erg veel zin in het nieuwe schooljaar. Wij zijn er weer klaar voor. Wij hopen u en de kinderen ook.
Maandag 08.15 uur hopen we iedereen weer op school te zien. Alleen leerlingen die klachten hebben blijven thuis of als er bij iemand in het gezin Corona is vastgesteld. U meldt dit bij ons op maandagochtend 31 augustus vóór 08.15 uur telefonisch (010-4853427) of via de mail (ziekmelding@soeterwoude.nl). Klachten die wellicht wijzen op Corona zijn:
• verkoudheidsklachten;
• neusverkouden;
• loopneus;
• niezen;
• keelpijn;
• hoesten;
• verhoging of koorts;
• of plotseling verlies van reuk of smaak.
Voor kinderen van groep 0, 1 en 2 geldt dat ze alleen thuisblijven wanneer zij koorts hebben. 

Tot maandag!


Terug