Nieuws
Groep 5 - is trots

Groep 5 - is trots

Dinsdag 30 juni 2020

Wat was het vandaag een spannende dag voor groep 5. Vandaag kregen ze dan eindelijk hun tweede rapport. En in plaats van een derde rapport kregen ze een certificaat. Wat waren de kinderen gespannen, maar dat was nergens voor nodig. Alle kinderen hebben het afgelopen jaar heel hard hun best gedaan. Met als resultaat voor elk kind een prachtig certificaat. 

Vandaag hebben de kinderen om de beurt hun tweede rapport en certificaat in ontvangst genomen. Eerst heeft de juf de complimenten op hun certificaat voorgelezen. Na de complimenten hebben de andere kinderen luid voor elkaar geapplaudisseerd. En ten slotte hebben ze hun certificaat zelf ondertekent. wat was het een feest en wat zijn de kinderen trots op zichzelf en op elkaar. En wat is de juf ook super trots op alle kinderen!

Het rapport en het certificaat hebben de kinderen mee naar huis genomen. En dat is zeker het bekijken waard. Allemaal hebben ze hier heel hard voor gewerkt! Veel plezier met het bekijken van het rapport en het certificaat!


Terug